metlica

Metlica d.o.o.

OIB:
59573681192

Hercegovačka 43
10000 Zagreb

GSM: +385 91 3779 321
Telefon: +385 1 3886 887
Fax: +385 1 3779 318
E-mail: metlica1@gmail.com

Broj žiro računa:
2500009-110126547

slogan

čišćenje

graditeljstvo

kontakt

reference

metlica1@gmail.com